Привет, Гость!
Chat (0) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: Umi bn sevgi qissamiz
Admin bu 3 yozishim shunisini chiqararsiz DEGAN UMITDAMAN assalomu alekom hurmatli saytdoshlar x...davomi
UZBer.Ru Shunchaki ajoyib sayt!!!
Библиотека | Qarindoshlar (Insent)
<< 1 2 3 4 ... 28 >>

МАРДИКОР КИЗ кисса: 12 кисм. (Реал вокеа)

��ъзамнинг кейинги пайтларда кули ишга бормай колди. Вахоланки, айни чогда фирма ишлари нихоятда авж палласига чикканди. Яхшиямки, ишби-лармон уринбосари Фарход унинг урни-ни билдирмай турибди, йукса ташкилотнинг холи нима кечарди, бу ёги коронги. Аъзам Мохигулни излаб куп бора мардикор бозорига борди, бирок унинг гузал сиймосини узокдан булса-да курмокка мушарраф булол-мади. Ошик йигитнинг кузи факат мардикор аёллар ичидаги таниш чехра - Барнога тушарди, аммо севгилисидан дарак йук. Бундан тока
Добавил:Siryozni (20.08.2019 / 21:11)
Рейтинг:rating 249784 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 11 кисм. (Реал вокеа)

��ирпасдан кейин эса тор шим ва кенг куйлак кийиб буйнига тилло занжир илиб олган Шерзод йулакда пайдо булди. У янги хизматкорларга бузрайганча бокиб утиб кетди. Унинг, айникса, Мохигулга ташлаган назари галати эди. Йигитнинг хати-харакати Барнонинг иззат-нафсига тегиб "Соков булса керак" деди киноя билан. Тушлик пайти Назокат опа бошчилигида таом тайёрланди. Аввалрок бека Барно билан Мохигулга "сизлар ошхонада овкатланасизлар" деганди, бирок Бурхон аканинг амрона таклифи билан улар хам оила дав
Добавил:Siryozni (20.08.2019 / 21:10)
Рейтинг:rating 249783 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 10 кисм. (Реал вокеа)

��у хаёллар билан Мохигул касалхона дарвозасидан чикканини хам сезмай колди. Унинг исмини айтиб чакирган овоз сергаклантирди. Шу он нигохи кучада машинасининг капотига суянганча кул ковиштириб утирган Аъзамга тушди. Йигит охиста юриб, Мохигулга якинлашди. - Яхшимисиз? - .... - Бувингизни ахволлари яхшими? - Яхши, - Мохигул шундай дея кискагина жавоб берди, у ишига шошилаётган эди: - Узр, мен шошиб турувдим. - Бозоргами? - Ха. Аъзам мен хозир деди-ю машинаси сари бориб, кулида когозга урог
Добавил:Siryozni (20.08.2019 / 21:09)
Рейтинг:rating 249782 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 9 кисм. (Реал вокеа)

��арно хамишагидек Мохигулни куриб чехраси ёришиб кетди. У тутинган синг-лиси билан упишиб куришгач, бувисини-нг хол-ахволини суради, сунг дабдуру-стдан кошларини учириб жилмайганча деди: - Биласизми, сизни кеча эрталаб ким сураб келди? - Ким суради? - хайрон булди Мохигул. Барно охиста, сирли овозда шипшиди: - Якинда ишлаганимиз фирманинг бош-лиги! Аввалига Мохигулнинг юраги шув этиб кетди. - Менда нима иши бор экан? Мардикор аёл маккорона киёфада кулди: - Ёш йигитнинг ёшгина кизда нима
Добавил:Siryozni (20.08.2019 / 21:07)
Рейтинг:rating 249781 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 8 кисм. (Реал вокеа)

��арно Мохигулнинг бошига тушган ташвишдан бохабар булгач, сидкидилдан ачинди. Хатто, тутинган синглисиг пул масаласида кулидан келганча ёрдам бермокка карор килди. Шу боис топган даромадининг маълум кисмини Мохигулга зурлаб булса-да тутказиб: - Нима булсаям бувингиз тузалиб кетсин. Пул топиладиган нарса, - деди. Оддий мардикор аёлнинг бундай химматидан Мохигулнинг кузига ёш калкди; - Опа, узингиз бола-чакали аёлсиз. Ахир, фарзандларингизнинг ризкини кийиб... - Бировнинг ризкини биров еёлмайд
Добавил:Siryozni (07.08.2019 / 20:20)
Рейтинг:rating 249762 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 7 кисм. (Реал вокеа)

��нави бошлик йигит менга галати каради. Кизик, у яна балкондан туриб хам мени кузатди. Тушунмадим. Э менга нима, бугун иш тугаса кетаман-ку. Бу ерда бошка корамниям курсатмайман. Ишбошловчи йигитнинг буйруги Мохигулнинг хаёлини булиб юборди. - Синглим, сиз иккинчи каватга кутарилиб турдаги шефнинг хонасини саранжом-саришта килинг. Мохигулнинг вужуди куркувли хаяжондан жимирлаб кетди. У йигитнинг фармонига тушунган булса-да, "Тушунмадим, каерни?" деб суради тутилиб. Йигит сузини дона - дона
Добавил:Siryozni (07.08.2019 / 20:19)
Рейтинг:rating 249761 article (0)

МЖМ СЕКС

Нигора эри Санжар билан анча ўйнаб-куламан деб қариндошлариникига тўйга борган эди. Лекин тўйдан у унча хурсанд бўлмаган кайфиятда қайтди. Эрининг маст бўлиб олганидан, уни бегона эркаклардан кизганмаганидан жахли чикди. "Нега эрим менга бефарқ? Бошқасини топганмикин?" - бу саволлар Нигорани тинч қўймасди. Уйга келиб, маст эрини бир амаллаб ётоққа олиб кирди. Уни ечинтириб тўшакка ётқизди ва ўзи душ қабул қилиш учун ваннахонага кирди. Ечиниб, узини кўзгуда томоша қилди. Кўзгуда кўҳликкина, оппоқ
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 14:07)
Рейтинг:rating 249742 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 6 кисм. (Реал вокеа)

��охигул хамда Барно турт юзтага якин шишани эрмак килиб ювиб утиришганди. Шу пайт ташкарида хонадон сохибининг хотининин саросимали овози эшитилди: - Сизларга нима керак?! Унинг овозини эса кандайдир эркак кишинин дуриллок овози кумиб юборди - Биз шахар прокуратурасиданмиз. Сзларнинг уйингизда кулбола арок тайёрланаётгани хакида хабар топдик. Мана тафтиш килиш учун рухсатнома когози. Аёл эътироз билдирди: - Сизларни уйга киритолмайман, хужайиним уйда йуклар. Уша дуриллок овоз яна янгради:
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 14:05)
Рейтинг:rating 249741 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 5 кисм. (Реал вокеа)

��унлар утди. Мохигул кейинги пайтларда бола-чака ташивидаги Барнодан купрок ишларди. Бу нозик жусса каърида осмон кадар кайгу, ташвиш хамда куюнчаклик жамулжам эди. Мохигул мехнатдан куркмасди. У факат ёвуз ниятли разил кимсалардан хайикарди. Мардикор бозорига чикишдан ор килмасди, бегона карашлардан ор киларди. Бора бора унинг кузи бу мухитга куникиб, пиша бошлади. Кийинчиликлар унинг кузини очиб, уз хукукини танийдиган булди. Мохигул Барно айтгандек уз-узини идора кила оладиган, хаккини б
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 14:03)
Рейтинг:rating 249740 article (0)

Келинларини сиккан кайнота якуний 2 кисм

Сиз билан гаплашиб олишим керак деб бир четга торди Гули ха тинчликми деди Саида кеча кечкурун дадамдан хабар олишга боргандим у буса битта канжикни хаккиллатиб сикиб ётганакан лекин ёш киз эди у ким булиши мумкин а Гули Саидага караб бир оз жим турди айтсамми айтмасамми деб боре дедию Саидага уша мен эдим деди Саида худди бир нарса чакиб олгандай бир сакраб тушди бир оз узига келиб Энди нима булади шарманда булдик деди Гули овозини учир хеч ким билмаса шарманда булмайсан деди улар анча гаплашип
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 09:12)
Рейтинг:rating 249739 article (0)

Келинларини сиккан кайнота 1 кисм

Шунча хикоя ёзиб бир нарсани унутибман мен бир одамни танийман хикоя шу киши хакида уз огзидан кандайайтилган булса шундайлигича Элёр ака 18 ёшида уйланиб уч угилли булганида жуда хурсанд эди 12 йил утиб хотини оламдан утган Элёр ака борлигини угилларига берди эртаю кеч ишлаб болаларни оёкка тургазди олдин Достонни уйлаб куйди бир йилдан сунг Хасан хусанни уйлаб куйди уйда аёллар купайиб ховли яна хурсандчиликка тулди Достонни хотини анча вакт фарзанд курмади докторга бориб курнишди даволаниш ку
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 09:07)
Рейтинг:rating 249738 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 4 кисм. (Реал вокеа)

��охигул кейинги пайтлари Барнога нихоятда богланиб колди. Айни дамда бу багрикенг аёл хам Мохигулдан ёрдамини аямас, хатто бир киши бажарса буладиган ишларга хам Мохигулни ёнига олволар, гарчи бундан нони ярим булсада. (У хар ким уз ризкини ейди деган акидаги ихлос киларди). Хар хил хонадонларда булишар, кимлардир ачинса, кимлардир нописанд юкоридан назар ташлашарди. Бу тутинган опа сингил уз халол мехнатлари ила йуксиллик балосига карши туну кун курашардилар Бу орада Саломат хола касалхонадан
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 08:48)
Рейтинг:rating 249737 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 3 кисм. (Реал вокеа)

��охигул эрталаб бувидан хабар олиб келгач, кечкурунги тузган режасига биноан мардикор бозори томон йул олди. У манзилига етиб борганида курган манзарасининг таассуротида чеккарокда такка тухтади. Не ажабки, унинг кунглини тушуниб булмас хадик ва хаяжон чулгади. Мардикор бозорининг асосий иштирокчилари эркаклар булиб, улар хар бир тухтаган машина атрофини бир зумда куршаб олишар ва мижоз билан савдолаша бошлашарди. Мохигулнинг диккати бозор четида тупланишган ун-ун беш чогли хотин - халажга кара
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 08:45)
Рейтинг:rating 249736 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 2 кисм. (Реал вокеа)

��у пайт ичкаридан боя корасини хам курсатмаган янгасининг жарангдор овози эшитилди: - Нима, пул сураб кептими? - Ха. - Уч юз минг дедими? - Шундок. - Тавба, одамларга хам хайронсан. Шундай замонда ким хам карз бераркан. Тем более, шунака пенсионер кампир билан хеч жойда ишламайдиган кизга ким хам пул бераркан! - Булди килсанг-чи! Намунча вайсайсан? Пул берганим йук-ку ахир! Мохигулнинг кунглида нимадир чирт этиб узилгандек булди. Бу тубанликдан хангу манг булиб колди. У айни дамда шу у
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 03:43)
Рейтинг:rating 249735 article (0)

МАРДИКОР КИЗ кисса: 1 кисм. (Реал вокеа)

Тез ёрдам" машинасидан шошилинч равишда тушиб келган шифокор аёл билан хамширани кузлари ёшдан намланган Мохигул ташвишли киёфада кутиб олди. - Бемор кайси хонада? - йул-йулакай суради шифокор. - Бу ёкка, - Мохигул шундай дея уларнинг олдига тушиб йул курсатди. Ичкари хонада огир нафас олиб ётган Саломат хола бехоллигидан кириб кел-ганларга кайрилиб хам карай олмади. Кампирнинг соглигини обдан текширган шифокор уни эмлади, сунг умидвор бокиб турган кизга юзланди: - Бу киши бувингизми? - Ха
Добавил:Siryozni (31.07.2019 / 03:41)
Рейтинг:rating 249734 article (0)

7.(qisim) Farida va Farxod ( Kayf qilish uchun)

7-Bo'lim Farxod aka yuz qo'lini yuvib keldi, dasturxon yoniga o‘tirib issiq quyulgan choyga qo‘lini uzatdi. Farida ukasi Usmonni ovqatlantirib o‘tirardi. Farxot aka gap boshladi. Qizim ro‘zg‘orga kamchiliklar bormi? Xa Bugun Usmonni tug‘ulgan kuni u 4 yoshga kirayabdi bir bozorlik qilib keling. Xo‘p bo‘ladi. Bosh ustiga. Farxot aka qizini muomilasini ko‘rib juda xursand bo‘ldi kechagi ishidan afsuslanmagandek tutdi o‘zini. Dasturxonga duo qilib , Aliyor akani xashariga otlandi. Xasharga ertaroq
Добавил:Siryozni (26.07.2019 / 22:56)
Рейтинг:rating 249732 article (0)

6.(qisim) Farida va Farxod ( Kayf qilish uchun)

6- bo'lim. Farxod aka kuch bn kinchi qo‘liniham qaytarib oldida sekin yechintira boshladi. Farida ajal bn olishgandek unga qarshilik qilaverdi farxod aka jaxli jiqdida qiziga qattiq tarsaki tushurdi. Tarsakni zarbidan karax bo‘lib qolgan farida o‘zini bo‘sh qo‘ydi, Farxod aka qizini ko‘ylagini yechdida uni ko‘kraklaridan maxkam ushab ularni o‘pa boshladi. Farida o‘ziga kelib yig‘lay boshladi, dada meni shu maqsatglda dunyoga keltirganmidizzzz? Orzu xavaslarim nima bo‘ladi. Deya battar yig‘layve
Добавил:Siryozni (24.07.2019 / 23:13)
Рейтинг:rating 249729 article (0)

5.(qisim) Farida va farxod ( Kayf qilish uchun)

5. Bo‘lim. Farida shubhalari o‘z otasiga boshlab boraverdi. Bugun u kechki obqatni ham tanavul qilmay o‘zini uxlaganga solib xonasidan chiqmay yotaverdi. Farxod aka uyqu dori solingan choynakni oldida Faridaning kelishini kutardi. Soatxam alla maxal bo‘lib qoldi, Farxod akani xirsi kuchlilik qildi ca shaytonga tan berib qizini xonasiga qadam tashlay boshladi. Boraverib xayolida uyg‘onib qolsachi degan savolga yechim qidirardi va glamni chetga surib Faridani xonasiga kirdii. Uyg‘onib qolsa aniq j
Добавил:Siryozni (20.07.2019 / 22:23)
Рейтинг:rating 249727 article (1)

4.(chi qisim)Farida va Farxod (Kayf qilish uchun tavsiya etladi)

4 bo‘lim... Farxod aka hayajonlanganidan yurak urishi o‘ziga eshitilib turardi. Va sekin qo‘lini qizini sochi tekkazib siladi va ko‘kraklari tomonga qo‘lini yurgaza boshladi. Shunchalik qo‘llar qaltiirardi anchadan biyon ayol zotiga yaqinlik qilmagan Farxod aka qizini ko‘kraklari ustiga qo‘lini qoydi. Xali 16 chi bohorni kutib olayotga Faridani ko‘kraklari qo‘l tegmaganligi uchunxam o‘z figurasini tashlamagan edi. Sekin orqa tomonidan yotib uni quchoqlay boshladi. Farxod akani sekin bellaridan s
Добавил:Siryozni (04.07.2019 / 15:53)
Рейтинг:rating 249717 article (0)

3.(Chi qisim) Farida Va Farxod ( kayf qilish uchun tavsiya etladi)

3-qism. Uyning keraksiz ushunchi honasi bu oila uchun oshxona vazifasini bajarardi. Farxod aka chin mehir bn taom tayorlardi, huddi o‘zini 20 yoshar bollardek tutardi. Devor tirqishida bir parcha oynaga qarab, ha hali yoshman deya o‘zini hursand qilardi. Kechki taomham tayyor bo‘ldi. Endi uni farzandlariga tortiq qilsa bo‘ldi. Glamlarni ortiga kelib hayajoni ichiga sig‘may Farida qizim ovqatni suzdim deya mayin ovozda chorladi. Jimjitlikga Usmonni oppa qornim ochti ovqatlanamiz degan yig‘i aral
Добавил:Siryozni (30.06.2019 / 01:03)
Рейтинг:rating 249713 article (0)
Всего: 548
<< 1 2 3 4 ... 28 >>
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовFaptop.ruEBYTOP.RU - Топ рейтинг сайтов